Styrelsen

Styrelsen 2022-2023 Tele: E-post Ansvarsområden
Ordförande Hans Sundberg 070-922 50 85 hsu@cowi.se  Tävling, lokal, lotter
Vice ordf Stefan Johansson 054-51 75 35 stefan.se.johansson@storaenso.com Träning, tävling
Kassör Hans Thyselius 070-910 41 74 hthyselius@gmail.com Ekonomi
Sekreterare Frida Karlsson 073 -907 41 10 frida.kristina.karlsson@gmail.com  
Ledamot Leif Larsson 070-625 25 20  leif.larsson@wuerth.se  
Ledamot Felicia Bergsgård     felicia.bergsgard@outlook.com  
Ledamot Peder Karlsson 070-515 42 51 pedmias@gmail.com     
Suppleant Jörgen Sköld 070-204 46 38 jorgen.skold@telia.com Hemsidan, träning