Styrelsen

 

 

Styrelsen 2023-2024  

 

Telefon   Epost  Ansvarsområden  
 Ordförande    Hans 
 Sundberg
 070-922 50 85         hsu@cowi.se  Tävling, lokal, 
 lotter
 Vice ordf  Stefan
 Johansson 
 054-51 75 35   stefan.se.johansson@storaenso.com   Träning,
 tävling
 Kassör  Hans
 Thyselius
 070-910 41 74   hthyselius@gmail.com  Ekonomi
 Ledamot  Felicia
 Bergsgård
    felicia.bergsgard@outlook.com  Träning
 Ledamot  Peder
 Karlsson
 070-515 42 51   pedmias@gmail.com     
 Suppleant  Jörgen
 Sköld
 070-204 46 38  jorgen.skold@telia.com  Hemsidan, 
 träning